Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuru SistemiYüksek Lisans ve Doktora Başvuru Şartları

Başlıksız Belge

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurdukları programın puan türünden en az 55 standart puanı almış olmak, (ALES 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 55 (elli beş) puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

 

DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURUDA KULLANILACAK BELGELER

Lisansüstü programlarına başvurular online (çevrimiçi) yapılmaktadır. Online başvuru esnasında istenen belgeler başvuru sistemine yüklenecektir. Belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları onaylanmayacaktır. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 1. Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi,
 2. ALES Sonuç Belgesi,
 3. Yabancı dil (KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi),

 

 DOKTORA PROGRAMLARINI KAZANAN ADAYLARDAN KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER
 1. Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları veya Geçici Mezuniyet Belgeleri,
 2. Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi,
 3. ALES Sonuç Belgesi,
 4. Yabancı Dil (KPDS/ÜDS/YDS/ YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi),
 5. Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı),
 6. Vesikalık Fotoğraf (3 Adet),
 7. Kesin Kayıt Formu,
 8. Erkek adayların askerlik şubesinden veya e-devlet’ten alacakları “bir lisansüstü eğitimine kaydolmasında askerlikçe bir sakınca” olmadığına dair belgenin aslı,
Online Başvuru Belgesi

 

 TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Lisans Diplomasına veya Geçici Mezuniyet Belgesine sahip olmak,
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurdukları programın puan türünden en az 55 standart puanı almış olmak, (ALES 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 3. Lisans mezuniyet derecesini gösteren resmi onaylı not durum belgesine (Transkript) sahip olmak.

 

 TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURUDA KULLANILACAK BELGELER

Lisansüstü programlarına başvurular online (çevrimiçi) yapılmaktadır. Online başvuru esnasında istenen belgeler başvuru sistemine yüklenecektir. Belgeleri sisteme yüklemeyen ve Enstitüye teslim etmeyen adayların başvuruları onaylanmayacaktır. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 1. Not Durum Belgesi (Transkript),
 2. Yüksek Lisans Transkript Belgesi (Yatay geçişe başvuran adaylar için),
 3. ALES Sonuç Belgesi,
 4. Yabancı Dil (KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi varsa),

 TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINI KAZANAN ADAYLARDAN KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Onaylı Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi,
 2. Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi,
 3. ALES Sonuç Belgesi,
 4. Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı),
 5. Vesikalık Fotoğraf (3 Adet),
 6. Kesin Kayıt Formu,
 7. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi varsa),
 8. Erkek adayların askerlik şubesinden veya e-devlet’ten alacakları “bir lisansüstü eğitimine kaydolmasında askerlikçe bir sakınca” olmadığına dair belgenin aslı,
 9. Yatay geçiş için müracaat eden adaylar, öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı notu gösteren belge (transkript) veya onaylı sureti.
Online Başvuru Belgesi

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Lisans Diplomasına veya Geçici Mezuniyet Belgesine sahip olmak,
 2. Lisans mezuniyet derecesini gösteren resmi onaylı not durum belgesine (Transkript) sahip olmak,

 

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURUDA KULLANILACAK BELGELER

Lisansüstü programlarına başvurular online (çevrimiçi) yapılmaktadır. Online başvuru esnasında istenen belgeler başvuru sistemine yüklenecektir. Belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları onaylanmayacaktır. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

1) Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi,

 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINI KAZANAN ADAYLARDAN KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Onaylı Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi,
 2. Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi,
 3. Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Numaralı),
 4. Vesikalık Fotoğraf (3 Adet),
 5. Kesin Kayıt Formu,
 6. Öğrenim ücretini yatırdığına dair dekont,
 7. Erkek adayların askerlik şubesinden veya e-devlet’ten alacakları “bir lisansüstü eğitimine kaydolmasında askerlikçe bir sakınca” olmadığına dair belgenin aslı.
Online Başvuru Belgesi

 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Transkript belgesi fotokopisi ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN ADAYLARDAN KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Diploma ya da mezuniyet belgesi aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
 2. Transkript belgesi fotokopisi ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
 3. Türkçe dil yeterliliğini gösteren, aday öğrencinin durumuna uygun olan belgelerden birinin fotokopisi veya onaylı örneği,
 4. Türk Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin fotokopisi,
 5. 5)Varsa Pasaportun onaylı suretinin fotokopisi,
 6. 6)Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi fotokopisi gerekmektedir.